+34 973 652 051 / +34 687 812 500 info@bentancat.com
Finestres

Característiques de les nostres finestres d’alumini i PVC

Aïllament tèrmic

Els forats de les façanes són els punts més febles pel que fa al seu aïllament. Aïllar-lo adequadament redueix i molt la factura energètica.

Cal fer notar que és molt important saber escollir un vidre d’alta qualitat, complementant els altres elements de la finestra.

Els nostres fabricats incorporen una perfileria d’alumini I PVC amb un trencament de pont tèrmic que evita el contacte entre la cara externa i la cara interna de la finestra.

Aïllament acústic

Un element que marca la diferència en les nostres finestres és l’alta qualitat de l’aïllament acústic, que evita aquest tipus de contaminació.

Hi ha encara un elevant nombre d’habitatges, d’un cert nombre d’anys que necessiten una rehabilitació urgent en aquest aspecte, per adaptar-se a la normativa vigent (Codi Tècnic d’Edificació) i per això tenim un servei especial que atén aquest tipus de necessitat.

Protecció solar / UVA
La demanda de sistemes de protecció solar per a l’habitatge per tal de millorar el nostre nivell de vida, comoditat i estalvi d’energia està a l’ordre del dia.
Cal fer-ho tot, mantenint el disseny i l’estètica.

Conscients d’això, disposem de diferents sistemes que redueixen notablement la incidència solar. Els vidres filtren la radiació directa del sol.

Disposem també de múltiples sistemes de lames de protecció solar, en disposició horitzontal, vertical o inclinada, per crear diferents jocs de llums i ombres aprofitant la incidència solar i redirigint a gust de l’usuari.

Resistència a impactes

Amb els vidres laminats dels nostres tancaments aconseguim una alta protecció al robatori, les bales, explosions i danys físics, anul·lant el despreniment dels trossos en cas de trencament.

Format per dos o més vidres i units per una o diverses làmines de PVB, que poden ser incolors o amb colors. En cas de trencar-se, els trossos de vidre queden subjectes a la massa general del vidre.

Anti condensació

Un altre dels importants beneficis d’instal·lar a casa fusteria amb trencament de pont tèrmic és la desaparició de l’efecte de condensació. Quan hi ha temperatures exteriors molt baixes, i a l’interior hi ha humitat relativa elevada, es produeix condensació sobre els perfils interiors.

Això es deu al fet que la temperatura del perfil interior està per sota de la temperatura de la rosada. Amb el trencament de pont tèrmic s’eleva la temperatura superficial del perfil interior, amb la qual cosa s’elimina l’aparició de la rosada.

Possibilitats estètiques

Podem fer dissenys exclusius con són finestres corbades i trapezoidals, amb àmplia gamma de sistemes. Línies rectes o corbes. Imitacions fusta, òxid, forja i mes de 200 atractius colors incloent l’opció de bi-coloració (diferents colors a l’interior i exterior).

Finestres de fulla oculta, minimitzant els perfils que formen la finestra i ampliant la superfície de vidre aportant una major entrada de llum natural.