+34 973 652 051 / +34 687 812 500 info@bentancat.com
Portes

Les nostres portes

Seguretat

Les portes d’alumini i PVC que fabriquem són portes de seguretat exteriors d’entrada a habitatge i son ideals per utilitzar en habitatges unifamiliars (xalets), adossats, en filera i en vertical.

Les nostres portes d’alumini i PVC són un producte sòlid, robust i de senzill manteniment, que competeixen amb èxit amb altres solucions més antigues.

Som fabricants d’una àmplia gamma de portes d’alumini i PVC: portes clàssiques i portes d’avantguarda. Totes aquestes portes disposen de diferents acabats interiors i exteriors, portes de seguretat normals i portes de seguretat blindades. Amb frontisses antipalanca i panys de seguretat de tres i cinc punts d’ancoratge amb barret fort antitrepant i clau de seguretat de punts.

Possibilitats estètiques

Estem en possessió d’una àmplia gamma de sistemes. Línies rectes o corbes. Imitacions fusta, òxid, forja i mes de 200 colors incloent l’opció de bicoloració, amb diferent color a l’interior i a l’exterior.

Portes de fulla oculta, minimitzant els perfils que formen la mateixa i ampliant la superfície de vidre aportant més lluminositat.

Aïllament acústic

Un element que marca la diferència en les nostres fabricats, en aquest cas les portes, és l’alta qualitat de l’aïllament acústic, que evita aquest tipus de contaminació.

Hi ha encara un elevant nombre d’habitatges, d’un cert nombre d’anys que necessiten una rehabilitació urgent en aquest aspecte, per adaptar-se a la normativa vigent (Codi Tècnic d’Edificació) i per això tenim un servei especial que atén aquest tipus de necessitat.

Aïllament tèrmic

Un tancament ha d’evitar tant el fred a l’hivern com l’efecte hivernacle a l’estiu. És per això que és imprescindible que la perfileria d’alumini i PVC que s’instal·li incorpori trencament de pont tèrmic, sistema mitjançant el qual s’evita el contacte entre la cara interna i la cara externa de la fusteria.

Disposem d’un ampli ventall de solucions que ofereixen elevades prestacions d’aïllament tèrmic, cobrint les més exigents condicions climàtiques.

Tallafocs

El nostre sistema ens garanteix l’absoluta resistència a foc durant un període de, al menys, 30 minuts.

La seva completa gamma de perfils permet la fabricació de compartiments estancs i vies d’escapament.

Automàtiques

Les nostres portes automàtiques en alumini, alumini lacat i acer inoxidable, donen solució perfecta per a les necessitats de qualsevol entorn. Les diferents portes automàtiques de vidre, giratòries, corredisses,  etc … combinen l’eficàcia de l’automatisme amb un disseny apropiat que aporta estil a les entrades.